Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay tới dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên phạm vi cả nước đều xảy ra hiện tượng mưa, mưa rào. Riêng khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên vào các ngày nghỉ lễ có hiện tượng mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Các tỉnh miền Trung, Nam bộ vẫn xảy ra hiện tượng mưa ở nhiều nơi, song phổ biến là ngày nắng. So với cả nước, thời tiết khu vực Miền Trung nước ta thuận lợi hơn vì ít mưa, song cũng sẽ xuất hiện nắng nóng ở một số nơi.

 

Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 mưa dông phổ biến khắp cả nước 1 Theo dự báo, Bắc Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông trong dịp 30/4. Thời tiết cả nước trong 10 ngày tới như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 22/4, mây thay đổi đến nhiều mây, phần Tây Bắc có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, phần Đông Nam có mưa rải rác. Gió nhẹ. Từ ngày 23 - 26/4, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 27/4 - 1/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong ngày 27, 28 và 30/4, ngày 1/5, cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 22, 23/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 22, sau có mưa vài nơi. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Ngày 24, ngày 25/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 26/4 - 1/5, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong ngày 26, 27 và 30/4, ngày 1/5. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từThanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 22, ngày 23/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Ngày 24, ngày 25, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Ngày 26, 27/4 và ngày 01/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu tại phần phía Bắc khu vực. Trong cơn dông đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Từ ngày 28/4 - 30/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Các

Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 22 đến ngày 26/4, mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, riêng từ ngày 24 - 26/4, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 27/4 - 01/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên: Từ ngày 22 - 28/4, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung chủ yếu tại phía Nam khu vực. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Từ ngày 29/4 - 1/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Nam cấp 2, cấp 3. Nam Bộ: Từ ngày 22/4 - 1/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 27, ngày 28 chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3.

Theo Gia đình và Xã hội